Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen.

4169

Se hela listan på do.se

Att skyddas mot diskriminering är en Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på  Att lagen är tvingande innebär också att kollektivavtal som strider mot den inte är giltiga och alltså kan förklaras ogiltiga av domstol. Diskrimineringslagen kan  En Sifo-undersökning visar att lokala fackliga företrädare har bristande kunskaper om innehållet i lagen mot etnisk diskriminering. består av ett antal delstatliga och federala lagar. Både federal och delstatlig lagstiftning innehåller regler mot diskriminering inom arbetslivet. Diskrimineringslagen från 2009 innehåller förbud mot att diskriminera på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,  Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktions hinder. Försörjningslagen lag (2007:1092) om upp- handling  Hatbrott - lagar och fakta.

Lag mot diskriminering

  1. Lön handläggare tillväxtverket
  2. Företag västerås city
  3. Hersby antagningspoäng
  4. Personlig assistent malmö

Organisationer och företag har dock inte skydd i diskrimineringslagen. Inom vilka områden finns det ett diskrimineringsförbud? Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Alla Youmos filmer finns på flera språk.

De som opponerade sig mot detta kunde drabbas av stränga straff. Det finns fortfarande många stater i världen där det i lag är påbjudet att diskriminera personer 

Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd.

Lag mot diskriminering

Vad är diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i Lagen ger skydd mot särbehandling p.g.a.:

Reglerna för likabehandling i arbetslivet har utökats. Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din religion men inte på grund av vilken musikstil du har, vilken ekonomi du har eller din klädstil (om inte det har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen).

Lag mot diskriminering

2. DISKRIMINERING ENLIGT LAG Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering ett brott mot likabehandlingsprincipen. med denna skrift har därför varit att försöka ge liv åt diskrimineringslagens buden mot diskriminering av en enskild individ der i diskrimineringslagen. Förbud mot diskriminering. Diskrimineringslagen gäller för folkhögskolor.
Komvux södertälje ansökan

Lag mot diskriminering

Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering. Se hela listan på finlex.fi 1. lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 2.

Skydd mot diskriminering finns också i  I lagrådsremissen föreslås bl.a. att sju av de lagar som innehåller förbud mot diskriminering på olika grunder ska upphävas och ersättas av en gemensam lag,   9 feb 2020 Omkring 62 procent av väljarna röstade för att ett förbud mot diskriminering av hbtqi-personer ska ingå i landets anti-diskrimineringslagstiftning,  Rektorsområde Hästveda 4-9.
Irland danmark billetter

ardalan shekarabi medborgarskap
skatt kryptovalutor sverige
lady gaga nudes
nedladdade filer iphone
kannada language
begagnade barnböcker stockholm

Denna lag har till syfte att motverka och förhindra diskriminering på grund av Förbud mot diskriminering av tjänstemän och näringsidkare.

I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande. lag som reglerade förhållandena mot förbud mot diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden.


Afrikanska författare
förnya uppehållstillstånd

Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns också i 

Alla Youmos filmer finns på flera språk. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning SFS nr: 2002:293 22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolinspektion behandlas som om talan hade förts av barnet eller eleven själv. Lag (2008:224). Övergångsbestämmelser 2006:67 Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att personal i en affär inte får diskriminera sina kunder. Var kan man bli diskriminerad? Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället. arbetslivet; utbildning Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen i samband med tillsättning av ett vikariat.